Panelová diskusia 5.10.2018 o 19.00 h

Zásadným milníkom vo vývoji našeho štátu aj spoločnosti bol rok 1918.

Ako sa na jeho efekt pozerajú odborníci? Ako politicko-geografická zmena v tomto roku zasiahla spoločnosť vo víťazných aj porazených štátoch? Čo v nás ostalo dodnes?

Na tieto aj ďalšie otázky budú diskutovať hostia zo Slovenska, Česka aj Maďarska.

w

Pozývame Vás na odbornú panelovú diskusiu s hosťami, ktorí len tak nezavítajú do Bojníc!

5.10.2018 o 19.00 h

Téma: Rok 1918 a spoločenská zmena, ktorá nás ovplyvňuje dodnes
Kedy: 5.10.2018 o 19.00 h
Miesto: kongresová sála KC Bojnice
Jazyk diskusie: slovensky (anglicky s prekladom)
Vstupné: vstup je zdarma, poprosíme Vás o registráciu účasti z dôvodu prípravy priestoru

Hostia diskusie

György Csepeli /HU/

Maďarský sociálny psychológ (1946) absolvoval v roku 1970 univerzitu ELTE (Univerzita Loránda Eötvöse) v Budapešti. Momentálne je seniorným výskumným pracovníkom v Ústave vyšších štúdii v Kőszeg, tiež pôsobí ako garant interdisciplinárneho doktorandského programu v odbore sociálnych vied na Škole pre postgraduálne štúdium sociológie na Fakulte Sociálnych vied na ELTE. Vyučoval na rôznych univerzitách vrátane UCLA, Michiganskej univerzity a New School v New Yorku. Jeho výskumné záujmy pokrývajú oblasti sociálnej psychológie medziskupinových vzťahov, môže medzi ne patriť národná identita, antisemitizmus, tzv. anticikanizmus a riešenie konfliktov.

Michal Pehr /CZ/

Český historik (1977), ktorý štúdium histórie a politológie absolvoval a doktorát získal na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe. Dnes pôsobí ako výskumný pracovník Masarykovho ústavu Akadémie vied ČR, ktorý sa zameriava na dejiny „českých zemí“ v 20. storočí, vyučuje politológiu na UK v Prahe a moderné dejiny na CEVRO inštitúte v Prahe. Zameriava sa na novodobé české politické myslenie a straníctvo s dôrazom na obdobie prvej a tretej republiky.

Michal Vašečka /SK/

Slovenský sociológ (1972), ktorý sa vo svojej práci zameriava najmä na otázky nacionalizmu, extrémizmu, etnicity a migrácie. Pôsobí na Bratislava International School of Liberal Arts, na Paneurópskej vysokej škole a je riaditeľom Bratislava Policy Institute. V rokoch 2002-2018 pôsobil na Masarykovej Univerzite v Brne, v minulosti i na Univerzite Komenského, Academii Istropolitane, v Inštitúte pre verejné otázky a v Centre pre výskum etnicity a kultúry. V zahraničí pôsobil tiež na New School University v New Yorku, University of London, Georgetown University vo Washingtone DC, University of Michigan v Ann Arbor a na Oxford University ako ISGAP scholar. Pôsobil tiež ako konzultant Svetovej banky, v súčasnosti je reprezentantom SR v European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy. Je podpredsedom VRAX-u.

Martin Bútora /SK/

Sociológ, spisovateľ a diplomat (1944). Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave, v  r. 1966–1969 bol redaktorom časopisov Echo a Reflex. Po sovietskej okupácii bol v politickej nemilosti, v r. 1977 nepodpísal Antichartu, patril do okruhu kritikov represívneho režimu. V r. 1989 spoluzakladal hnutie Verejnosť proti násiliu, neskôr bol poradcom prezidenta ČSFR Václava Havla pre ľudské práva, učiteľom na Karlovej Univerzite a Trnavskej univerzite, zakladateľom Inštitútu pre verejné otázky, veľvyslancom SR v USA, kde sa zaslúžil o vyjednanie vstupu Slovenska do NATO. Dnes pôsobí ako poradca prezidenta SR Andreja Kisku. Píše o zahraničnej politike, občianskej spoločnosti a budovaní demokracie.

Moderátor diskusie

Jana Pospíšilová /SK/

Narodená v Bojniciach (1988) vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe v obore medzinárodná politika a diplomacia s vedľajšou špecializáciou na novodobé hospodárske dejiny. Časť štúdia absolvovala na švédskej Univerzite v Karlstade. Pôsobila v medzinárodnej neziskovej organizácii AIESEC ako prezident pražskej pobočky. Bola výkonnou riaditeľkou americkej pobočky Dale Carnegie Training v Prahe. Je spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka firmy Local Artists v Prahe a spoluautorkou a spolumajiteľkou zážitkového projektu Mysterium v Bojniciach. Príležitostne sa venuje moderovaniu a organizovaniu kultúrnych akcií. V Prahe spolupracuje s iniciatívou Srdcom doma zameranou na rozšírenie volebných možností pre Slovákov zo zahraničia.

Do debaty zostáva:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Registrácia k účasti zdarma

Panelová diskusia - 5.10.2018

Súhlas so spracovaním uvedených informácií *

Záujem o zaslanie informácií k akciam o.z. Naše Bojnice (napr. vianočné trhy) a KC Bojnice (napr. predstavenia)

13 + 14 =

Pin It on Pinterest